Schouwrapport    april  2003

4 april vrijdag Staart :     gemiddeld = 4,7

                                                                          Verzetsbuurt =5-

                                                                         Plein 40-45  voor winkels/plein  = 5-                                                   

                                                                         Gebied Merwedestraat bij Verfhandel Luyten  graad= 4+

                                                                         Wantijstraat  (renovatie woningen)= 4 +

                                                                          voor de  rest  schoonheidsgraad = 5-                             

 

   24 april donderdag       Wielwijk:   gemiddeld =3,8

                                                                  Zeehavenlaan-Kotterstraat=Loggerstr en Schoenerstraat=3     Rest =4+ 

                                                                  Kotterstraat-v.Gendtstraat= 3+                                                                                  

                                                                  Douwe Aukesstraat-W.de Wittstr.=4 

                                                                 W.Wittstr,-v.Kindsbergenstr.= 4+  A.Tasmanstr.-Naereboutstr.=4

                                                                       

                      

   2/3 april woensdag   Oud-Krispijn: gemiddeld= 4,5

                                                                            Hugo de Grootlaan /Vlietweg=5- 

                                                                            Brouwersdijk/Fr.Lebretlaan/Diepenbrockweg= 5-(Sweelinckpl.groenvak veel hondepoepNETWERK)   

                                                                             BosbToussaintstr/Brouwersdijk/v.Baerlestr./Krisp.weg =4+

                                                                             Bosb.Toussaintstr./Brouwersdijk/Krispijnseweg=4+

                                                                            Fr.Lebretl./Z.dijk/Brouwersdijk/Jacob Marisstraat=5-  

                                                                            Jacob Marisstr./Z.dijk/Rembrandtl./Krisp.weg/Brouwersdijk= 4+  

                                      

     25 april vrijdag   Crabbehof    gemiddeld =3,5

                                                     Ruys de Beerenbrouckweg/Cappeyne v.d.Capelloweg=3/4

                                                      Cappeyne v.d.Cappello/Groen v. Prinsterenweg=4

                                                       Gr. v. Prinsterenweg /A.Kuyperweg /Vorrincklaan=  4                                         

                                                       Thorbeckeweg/Troelstraweg=  3 /4    

                                                        Thorbeckeweg/H.v.Gijnweg=2(WH Vliegenplantsoen) rest =4

 

17 april donderdag             Noordflank    gemiddeld =4,5

                                                                           Dijkstraat=4+   Watsonstr.=5- Matena's pad e.o= 5-          

                                                                            Marcellus Schamperstr/Nicolaasstraat=4+  Kromhout=4

                                                 Bleyenhoek    Steegoversloot/Veststraat/Doelstr./Torenstr.=  4

                                                 Lijnbaan gebied    =  4+          

                                                                             <----   terug

LalandAdviesdesign  24-04-2003