Buurt Service Team       

 

 

 

 

 

Het Buurt Service Team (BST) houdt in opdracht van de gemeente Dordrecht (Stadswerken,                                Wijkbeheer) en Netwerk de wijken  schoon.Het BST zorgt  er  vooral voor dat het zwerfafval wordt opgeruimd.
Het Buurt Service Team heeft twee manieren van werken:
1. schoonmaken omdat er een bepaalde periode in de tijd is verstreken;
2. schoonmaken omdat je ziet dat er vuil ligt.

Doel is dat de wijk er acceptabel bij ligt. Op maandagmorgen lukt dit nooit. In het weekeind zijn de medewerkers van het BST ook gewoon vrij.
De inzet van het BST is zo geregeld dat op dinsdag aan het eind van de dag de hele wijk is schoongemaakt.

Het Buurt Service Team  is actief in de wijken Oud-Krispijn,Crabbehof, Wielwijk, Noordflank en Staart.

Buurt Service Team in Oud Krispijn - link naar meetgegevensMeten is weten
Maar wanneer vinden we het schoon (genoeg)? Om dat te weten is er een meetmethode. Door te 'schouwen', gewoon goed rond te kijken en te tellen hoeveel vuil er op straat ligt, krijgt elke buurt een rapportcijfer van 1 tot 5.
"Dinsdag eind van de dag moeten we dan in Oud Krispijn op een 4 zitten", vertelt Bertus Hazenbosch, directeur van het BST. Op school zou je dan een 8 op je rapport hebben.  
"Die 4 moeten we vasthouden tot vrijdagmiddag 14.00 uur, want dan stoppen we met onze werkzaamheden."

Ontstaan als interne kwaliteitscontrole
"Bureau Laland schouwt voor ons. Laland wordt door het BST betaald, maar wordt wel geacht onafhankelijk te zijn. Laland schouwt op een willekeurige dag, maar niet in het weekend of op maandag en dinsdag. De waardering wordt bekend gemaakt op de eerste dag van de volgende maand. De zwerfvuilbestrijders weten dus niet wanneer er wordt geschouwd en kunnen dus ook niet naar een makkelijk resultaat toewerken"..
De cijfers worden dus gebruikt om de geleverde kwaliteit van werken bij te houden en verder te kunnen verbeteren. Maar het is natuurlijk ook mogelijk de cijfers te presenteren in de buurten waar wordt schoongemaakt.
Het schouwcijfer, het rapportcijfer zeg maar dat het BST krijgt, is opgebouwd uit diverse deelwaarnemingen. Het kan dus zijn dat er een buurt bijzit met een 2, maar dat andere buurten allemaal een 5 scoren. 

De schouw vindt plaats volgens de zogenaamde  CROW-normen. CROW bepaalt alle standaarden en normen voor zaken in het opbaargebied. Het is dus een officiŽle waardering.