Schouw Zwerfafval volgens nieuwe CROW/ normen 

          in de door het beheerde stedelijke gebieden te Dordrecht

                                     uitgevoerd door  LALAND Advies & Webdesign                                      

       Laland en het BUURTSERVICETEAM wensen u prettige feestdagen en een gezond en goed 2006

                                             Klik op wijkcijfers voor getailleerd  schouw overzicht

2005

schouw Staart Noordflank/ Oud-Krispijn Crabbehof Wielwijk Gemiddeld
  data  

Bleyenhoek/

       
  respectievelijk    Lijnbaan e.o        
januari 6-12-26-21-21A(4,6)A(4,7)A(4,6)A(4,4) A(4,7) A(4,60)
februari 17-25-23-10-24A(4,8)A(4,6)A(4,6)A(4,2)A(4,4)A(4,52)
maart 9-17-24-11-23A(4,6)A(4,6)A(4,2)A(4,0)A(4,6)A(4,40)
april 23-23-29-14-14 A(4,7)-  A(4,7)+A(4,4)A(4,6)A(4,4)A(4,56)
mei 12-27-27-11-11A(4,6)A(4,6)A(4,5)A(4,6)A(4,5)A(4,56)
juni 16-29-30-29-15A(4,8)A(4,6)A(4,6)A(4,6)A(4,4)A(4,60)
juli 15-20-21-8-22A(4,8)A(4,8)A(4,7)A(4,5)A(4,6)A(4,68)
augustus 11-11-25-18-3A(4,8)A(4,8)A(4,3)A(4,6)A(4,4)A(4,58)
september 21-30-7-23-23A(4,8)A(4,8)A(4,1)*(7.00u)A(4,6)A(4,6)A(4,58)
oktober 7-21-28-20-27A(4,6)A(4,7)A(4,4)A(4,6)A(4,7)A(4,60)
november 9-24-30-29-24A(4,7)A(4,8)A(4,6)A(4,6)A(4,5)A(4,64)
december 9-30-0-16-16A(4,7)A(4,8)A(4,4)A(4,7)A(4,7)A(4,66)
Gemiddeld 2005 2005 A(4,7) A(4,7) A(4,4) A(4,5) A(4,5) AA(4,58)
 
verklaringnormen

 

schoonheids

graad D(1)

schoonheids

graad C(2)

schoonheids

graad B(3)

schoonheids

graad A(4)

schoonheids

graad A+(5)

 <------norm        foto's Resultaten2003

Resultaten2004

03-12-2008                                                    Statische  gegevens zwerfvuilschouwen over 2003+2004