Schouwrapport    februari 2003

 14 februari  vrijdag              Staart :    

                                                                          Verzetsbuurt =4/5

                                                                          Plein 40-45  voor winkels/plein  = 5                                                        gemiddeld = 4 

                                                                          Gebied Merwedestraat bij Verfhandel Luyten  graad= 4

                                                                          Wantijstraat  (renovatie woningen)=3  

                                                                          voor de  rest  schoonheidsgraad =4/5                                      

 

19 februari woensdag         Wielwijk:   

                                                                            minder verzorgd over de hele linie  dan anders=  3/4                      gemiddeld =3+

                                                                            Zeehavenlaan in ligusterhaag voor woningen= 4

                                                                            hoek C.Evertsenstraat/Witte de Witstraat=2/3

                      

26 februari  woensdag      Oud-Krispijn: 

                                                                             Hugo de Grootlaan /Vlietweg=4                                                 gemiddeld=2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               B                                                                          Brouwersdijk/Fr.Lebretlaan/Diepenbrockweg=3/4        

                                                                             BosbToussaintstr/Brouwersdijk/v.Baerlestr./Krisp.weg = 3 

                                                                             Bosb.Toussaintstr./Brouwersdijk/Krispijnseweg=2

                                                                             Fr.Lebretl./Z.dijk/Brouwersdijk/Jacob Marisstraat=2  

                                                                            Jacob Marisstr./Z.dijk/Rembrandtl./Krisp.weg/Brouwersdijk= 3  

                                      

 21 februari  vrijdag             Crabbehof    

                                                                            Colijnstraat= 3    A.Kuyperweg voor flat=3                                           gemiddeld = 4-

                                                                            Troelstraweg=3   Vliegenstraat=3  Rest=4

 

19 februari  woensdag       Noordflank    

                                                                            Dijkstraat= 4  Watsonstr.=4 Matena's pad e.o=3                                 gemiddeld =3+

                                                                            Marcellus Schamperstr/Nicolaasstraat=3  Kromhout=3/4

                                                 Bleyenhoek    Steegoversloot/Veststraat/Doelstr./Torenstr.=  3                              

                                                 Lijnbaan gebied    =  3 (cafe de vrijheid=2  parkeerterrein Energie huis=2)           

                                                                             <----   terug

LalandAdviesdesign   27 febr..2003