Schouwrapport    januari 2003

 22 januari   woensdag              Staart : Plein 40-45  voor winkel etalages schoonheidsgraad = 5                    gemiddeld = 4 +

                                                                       Gebied Merwedestraat bij Verfhandel Luyten  graad= 3

                                                                       Wantijstraat  (renovatie woningen)=2  

                                                                        voor de  rest  schoonheidsgraad =4/5                                          

 

   15 januari   woensdag             Wielwijk: zag er verzorgd uit over de hele linie  = 5   uitgezonderd                  gemiddeld = 4

                                                                            hotspots:Zeehavenlaan in ligusterhaag voor woningen=1 

                                                                                               hoek C.Evertsenstraat/Witte de Witstraat=3

                                                                            Opmerk.:Zo te zien wijk pas geveegd door Netwerk. 

                      

   5 februari   woensdag              Oud-Krispijn: Breitnerstraat=3    Hugo de Grootlaan /Vlietweg=                       gemiddeld = 3-

                                                                                    Componistenbuurt =3 (hotspot Verhulsstraat 

                                                                                    kopgevel flat-heestervak-partic.gebied??=1)   Driehoek=2  

                                                                                    BosbToussaintstr/Brouwersdijk/v.Baerlestr./Krisp.weg = 3 

                                                                                    Fr.Lebretl./Z.dijk/Brouwersdijk/Patersweg= 2/3   

                                                                                    Patersweg/Rembrandtlaan=2(hotspot Ligusterhagen flats   

                                                                                     en toegangs paden flats-particuliier??????)  

                                                                                    Opmerking:Veegploeg Netwerk op de v.Baerlestr. e.o.   

                                      

   15 januari  woensdag             Crabbehof      Colijnstraat= 4        overig =4/5                                                             gemiddeld = 4+

 

   15 januari   woensdag            Noordflank     Dijkstraat=4-  Watsonstr.=4+ Matena's pad e.o=4+                        gemiddeld =4

                                                                                   Marcellus Schamperstr/Nicolaasstraat=4 Kromhout=4

                                                         Bleyenhoek    Steegoversloot/Veststraat/Doelstr./Torenstr.= 4                          gemiddeld =4 

                                                         Lijnbaan gebied    = 4/5                                                                                                  gemiddeld =4+ 

                                                                             <----   terug

LalandAdviesdesign   6 febr..2003