Schouwrapport    mei  2003

 28 mei woensdag       Staart :    voor plattegrond klik       hier                                                                                gemiddeld = 3,8

                                                                          Verzetsbuurt =3/4

                                                                         Plein 40-45  voor winkels/plein  =  4                                                

                                                                         Gebied Merwedestraat = 4

                                                                         Wantijstraat  (renovatie woningen)= 2/3

                                                                          voor de  rest  schoonheidsgraad =  4                        

 

   21 mei woensdag     Wielwijk:   voor plattegrond klik       hier                                                                              gemiddeld =4,4

                                                                  Zeehavenlaan-Kotterstraat=Loggerstr en Schoenerstraat= 4+

                                                                  Kotterstraat-v.Gendtstraat=  3                                                                              

                                                                  Douwe Aukesstraat-W.de Wittstr.=5-

                                                                 W.Wittstr,-v.Kindsbergenstr.= 5-  A.Tasmanstr.-Naereboutstr.=5-

                                                                       

                      

    30 mei vrijdag Oud-Krispijn: voor plattegrond klik       hier                                                                                    gemiddeld= 3-

                                                                            Hugo de Grootlaan /Vlietweg=4    v.Baerlepl.+aansl.Vlietweg=3-

                                                                            Brouwersdijk/Fr.Lebretlaan/Diepenbrockweg= 4  Sweelinckplein heestervakken=2  

                                                                             Vierkant=BosbToussaintstr/Brouwersdijk/v.Baerlestr./Krisp.weg =3

                                                                             Driehoek=Bosb.Toussaintstr./Brouwersdijk/Krispijnseweg=2

                                                                            Fr.Lebretl./Z.dijk/Brouwersdijk/Jacob Marisstraat=3/4  

                                                                            Jacob Marisstr./Z.dijk/Rembrandtl./Krisp.weg/Brouwersdijk= 3/4  

                                      

    28 mei woensdag Crabbehof    voor plattegrond klik       hier                                                                              gemiddeld =3,2

                                                     Ruys de Beerenbrouckweg/Cappeyne v.d.Capelloweg=3/4

                                                      Cappeyne v.d.Cappello/Groen v. Prinsterenweg=3/4

                                                       Gr. v. Prinsterenweg /A.Kuyperweg /Vorrincklaan= 3/4                                         

                                                       Thorbeckeweg/Troelstraweg=  3    

                                                       Colijnstraat/Vliegenstraat/plantsoen =2/3

 

    15 mei  donderdag   Noordflank    voor plattegrond klik       hier                                                                        gemiddeld =4

                                                                           Dijkstraat=4+   Watsonstr.=5- Matena's pad e.o= 4          

                                                                            Marcellus Schamperstr/Nicolaasstraat=4  Kromhout=4

                                                 Bleyenhoek    Steegoversloot/Veststraat/Doelstr./Torenstr.= 3

                                                 Lijnbaan gebied    =  4          

                                                                             <----   terug

LalandAdviesdesign