Schouwrapport    maart  2003

12 maart woensdag Staart :            gemiddeld = 4+ 

                                                                          Verzetsbuurt =4+

                                                                          Plein 40-45  voor winkels/plein  = 4 +                                                        

                                                                          Gebied Merwedestraat bij Verfhandel Luyten  graad= 4

                                                                          Wantijstraat  (renovatie woningen)= 4 

                                                                          voor de  rest  schoonheidsgraad = 5-                             

 

       7 maart donderdag Wielwijk:   gemiddeld =4-

                                                                  Zeehavenlaan-Kotterstraat=3  Kotterstraat-v.Gendtstraat=3                        

                                                                  Douwe Aukesstraat-W.de Wittstr.=4 

                                                                   hotspot heestervak hoek C.Evertsenstraat/Witte de Witstraat=2

                                                                   W.Wittstr,-v.Kindsbergenstr.=4/5   A.Tasmanstr.-Naereboutstr.=4/5

                                                                       

                      

   6 maart donderdag   Oud-Krispijn:  gemiddeld= 3 +

                                                                            Hugo de Grootlaan /Vlietweg=4(heestervak t.o.PTT=2

                                                                            Brouwersdijk/Fr.Lebretlaan/Diepenbrockweg=  4(Sweelinckpl./Diepenbrockweg=2/3)   

                                                                             BosbToussaintstr/Brouwersdijk/v.Baerlestr./Krisp.weg = 3

                                                                             Bosb.Toussaintstr./Brouwersdijk/Krispijnseweg=2/3

                                                                             Fr.Lebretl./Z.dijk/Brouwersdijk/Jacob Marisstraat=4+  

                                                                            Jacob Marisstr./Z.dijk/Rembrandtl./Krisp.weg/Brouwersdijk= 3  

                                      

  7 maart vrijdag          Crabbehof    gemiddeld = 4-

                                                      Ruys de Beerenbrouckweg/Cappeyne v.d.Capelloweg=4/5

                                                      Cappeyne v.d.Cappello/Groen v. Prinsterenweg=4(hotspot piepschuim C.Capello no 113 en 1)

                                                       Gr. v. Prinsterenweg /A.Kuyperweg /Vorrincklaan=4(A.Kuyperweg 105=2)                                           

                                                       Thorbeckeweg/Troelstraweg=3/4(container 236=2)       

                                                        Thorbeckeweg/H.v.Gijnweg=3(Vliegenstr.=2/3)

 

      13 maart    donderdag   Noordflank    gemiddeld =4+

                                                                            Dijkstraat=   Watsonstr.=4 Matena's pad e.o= 5-          

                                                                            Marcellus Schamperstr/Nicolaasstraat=  Kromhout=4+

                                                 Bleyenhoek    Steegoversloot/Veststraat/Doelstr./Torenstr.= 5- 

                                                 Lijnbaan gebied    = 4+  ( parkeerterrein Energie huis=2)           

                                                                             <----   terug

LalandAdviesdesign  13 maart .2003