CROW Normering Zwerfafval in stedelijke gebieden

Begrippen.

Zwerfafval  = afval dat door menselijk toe doen  terecht is gekomen op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn.Onder te verdelen in:

a.fijn zwerfafval  = afval met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10m en groter of gelijk aan 0.01m.

b.grof zwerfafval = afval met een hoogte, breedte, lengte en of diameter groter  dan of gelijk aan 0,10m, niet zijnde grofvuil.

c.grofvuil             = afval van particuliere afkomst met een gewicht groter dan of gelijk aan 10 kg en of een inhoud groter  dan of gelijk aan 25 l.

Eisen en  Uitvoering.

Schoonheidsgraad A+(5)=a.Op verhard  terrein mogen niet meer dan 0 stuks grof en 0 stuks fijn zwerfafval voorkomen.   

                                         b.Op onverhard terrein mogen niet meer dan 3 stuks grof zwerfafval voorkomen.

Schoonheidsgraad A(4)= a.Op verhard  terrein mogen niet meer dan 3 stuks grof en 3 stuks fijn zwerfafval voorkomen.     

                                        b.Op onverhard terrein mogen niet meer dan 3 stuks grof zwerfafval voorkomen.

Schoonheidsgraad B(3)=a.Op verhard  terrein mogen niet meer dan 10 stuks grof en 10 stuks fijn zwerfafval voorkomen.          

                                       b.Op onverhard terrein mogen niet meer dan 10 stuks grof zwerfafval voorkomen.

Schoonheidsgraad C(2)=a.Op verhard  terrein mogen niet meer dan 25 stuks grof en 25 stuks fijn zwerfafval voorkomen.         

                                       b.Op onverhard terrein mogen niet meer dan 25 stuks grof zwerfafval voorkomen.

Schoonheidsgraad D(1)= a.Op verhard  terrein mogen niet meer dan 50 stuks grof en 50 stuks fijn zwerfafval voorkomen            

                                          b.Op onverhard terrein mogen niet meer dan 50 stuks grof zwerfafval voorkomen.  

                               

Meetmethoden

De schoonheidsgraad (kwaliteitsniveau)wordt voor:

  1. grof zwerfafval bepaald op een willekeurig bepaald meetvlak met een oppervlak van 100 m2 met een minimale breedte van 1,00 m

  2. fijn zwerfafval bepaald op een willekeurig bepaald meetvlak binnen de meetvlakken voor grof zwerfafval, met een oppervlak van 1 m2

  3. De oppervlakte van het totaal aantal te registreren meetvlakken is gelijk aan 1% van het te onderhouden perceel met een minimum van vijf meetvlakken en een maximum van 30 meetvlakken.Meetvlakken voor fijn zwerfaval worden voor deze berekening beschouwd als een meetvlak van 100 m2.

  4. Tijdens vuilophaaldagen, markten, evenementen of nader aan te geven dagen worden de kwaliteitsniveau's niet beoordeeld.

                                                                                                <-----terug

LalandAdviesdesign  2 jan.2003